Правила и условия

Използвайки сайта www.skanswers.eu , Вие се съгласявате със следните „Правила и условия“:

 1. Сайтът skanswers.eu е собственост на и се управлява от консултантското дружество „Ес Кей Ансърс“ ЕООД, регистрирано в съответствие с изискванията на действащото в Република България законодателство.
 2. Сайтът предоставя възможност на неговите потребители да се запознаят с услугите, които предоставя Дружеството на своите клиенти, както и начините за контакт в случай на проявен интерес или необходимост.
 3. За да се използва сайта skanswers.eu не е необходима регистрация.
 4. Използването на всички услуги, предоставяни от екипа ни, е доброволно.
 5. В случай, че потребител пожелае индивидуално обслужване във връзка с някоя от описаните на сайта услуги, необходимо е да се свърже с представител на „Ес Кей Ансърс“ ЕООД, за да договорят условията за предоставяне.
 6. Забранено е използването на сайта skanswers.eu за изпращане на каквито и да е нежелани търговски съобщения.
 7. Екипът на skanswers.eu спазва всички разпоредби на действащото законодателство, включително изискванията за защита на лични данни и Общия регламент за защита на личните данни – Регламент (ЕС) 2016 / 679.
 8. Спазвайки всички разпоредби на действащото законодателство, екипът на skanswers.eu се задължава да следва строга политика на конфиденциалност по отношение на всички данни за потребителите ( включително и имейл адреси ), които са им станали известни в процеса на работа. Тези данни няма да бъдат предоставяни на други страни по никакъв повод, освен в предвидените и изискани от закона случаи.
 9. Всяко съобщение, включително имейл, изпратено до или от skanswers.eu следва бъде единствено и само във връзка с описаните тук услуги, или при необходимост от информация, помощ, представителство или съдействие по повод тези услуги.
 10. Забранено е публикуването, възпроизвеждането, копирането, продаването, разпространяването на материали и статии от skanswers.eu без предварително писмено съгласие.
 11. Екипът на skanswers.eu не носи отговорност за вреди, произтекли от използването или неизползването на сайта в нито един случай.
 12. Призоваваме всички наши потребители и клиенти да спазват законодателството в Република България и ЕС.

Настоящите „Правила и условия“ са актуализирани на 26. 04. 2021г. Екипът на www.skanswers.eu си запазва правото за периодично обновяване и / или допълване, за което своевременно и по подходящ начин ще информира своите потребители, включително и чрез подобно съобщение на тази страница. За всякакви въпроси, свързани с използването на сайта www.skanswers.eu, както и публикуваната на него информация, можете да се свържете с екипа на „Ес Кей Ансърс“ ЕООД на адрес: гр. София, ул. „Юндола“ 10 или чрез имейл office@skanswers.eu