ЕКСПЕРТНИ РЕШЕНИЯ ЗА ВСЕКИ БИЗНЕС

ДЕЙСТВАЙТЕ ПРЕДИ ДА Е НЕОБХОДИМО ДА РЕАГИРАТЕ

За работодатели

Специализирани услуги за работодатели от висококвалифициран и подготвен екип

За служители

Професионално съдействие във всички работни процеси

За нас

„Ес Кей Ансърс“ ЕООД е консултантска компания, специализирана в администрирането на трудови правоотношения, подготовка на документация за проверки от Инспекция по труда, управление на здравословни и безопасни условия на труд и управление на човешки ресурси. Помагаме на клиентите ни в спазването на изискванията на действащото законодателство, като по този начин допринасяме за намаляването или елиминирането на рискове за бизнеса и евентуални непредвидени разходи.

Нашата цел е да предоставяме на клиентите ни широка гама от специализирани услуги на разумна цена. Разчитаме на дългогодишния ни опит, задълбоченото познаване на местното законодателство и успешни национални и международни практики. Подкрепени от комбинативността и иновативността на висококвалифицирания ни и подготвен екип от професионалисти, ние се стремим да осигурим възможно най – високо ниво на обслужване във всяка област от сътрудничеството ни, при възможно най – добро съотношение качество – срок – цена.

Комплексните и модерни решения, които предлагаме, предоставят на партньорите ни сигурност в работните процеси и възможност да се концентрират върху бизнес приоритетите си, водещи до увеличаване на печалба и оборот.

Прилагайки правилата на корпоративната социална отговорност, ние се стараем да бъдем коректен партньор, за да гарантираме на всички около нас сигурност в и извън работата. Твърдо вярваме, че успешният модел за стабилен бизнес включва непрекъснато усъвършенстване и поддържане на висока степен клиентска удовлетвореност.

Блог

Вече ни се довериха:

„ТЕУ България“ ООД

„Юнайтед Фрейт България“ ООД

„Якобс Дау Егбертс БГ“ ЕООД

„Специализирана болница за рехабилитация – Бургаски Минерални Бани“ ЕАД

„ВИП Транс Интернешънъл“ ООД

„Инвент Нет“ ООД

„Вана БГ“ ООД

„Акварелакс – БГ“ ЕООД

„Кредит инфо“ ООД

„Кредит Зоун“ ООД

„СК Трейд Груп“ ЕООД

„Мирай“ ООД

„Интердигитал“ ЕООД