Често задавани въпроси

Защото винаги се ангажираме лично, компетентни сме, имаме практически опит във всяка от услугите, които предлагаме, познаваме законодателството и предлаганите от нас решения са лесни за изпълнение. В допълнение към това, ще Ви спестим време, санкции от контролните органи и притеснения дали правите всичко по правилния начин.
Реално, услугите ни са необходими на всеки един бизнес през всеки етап от развитието му: винаги, когато искате да сте спокойни, че изпълнявате разпоредбите на действащото законодателство; когато развивате нов бизнес и е необходимо да се разработи първоначалната изискуема документация; когато нямате възможност да назначите служител, който да се занимава с цялата документация по "Човешки ресурси" и здравословни и безопасни условия на труд ( т. нар. ЗБУТ ); когато Ви предстои проверка от Инспекция по труда или когато сте получили предписания от тях; когато отдел "Човешки ресурси" в организацията Ви е затрупан с работа; когато искате да актуализирате действащите процедури, правила и програми или да създадете нови; когато искате да надградите постигнатото и да си сверите часовника - с конкуренти, партньори от бранша, нормативни изисквания; когато Ви е необходим споделен практически опит, съчетан с препоръки.
Предлагаме на клиентите си няколко вида сътрудничество. Обичайно предпочитаният от тях вариант е работа на абонаментен принцип, при който срещу договорено месечно възнаграждение поемаме грижата за всичко, което ни е поверено и отговаряме направеното да е съобразено с действащите изисквания. Едновременно с това, изпълняваме и различни проекти - например преглед на трудовите досиета и допълването им с нормативно изискуеми реквизити и текстове, вътрешни одити и актуализация на създадената документация, одити по здравословни и безопасни условия на труд и др. В тези случаи договаряме конкретна цена с клиента за всеки отделен проект и време за изпълнението му. Предлагаме и еднократна помощ под формата на изготвяне срещу договорено възнаграждение на набор от различни инструкции, правила, програми, заповеди, политики, свързани с управлението на работните процеси. Накратко - гъвкави сме и се съобразяваме с изискванията и приоритетите на всеки отделен клиент.
Не! Имаме клиенти в цялата страна. Когато е необходимо, работим активно и онлайн. Разстоянията не ни притесняват - стремим се да работим бързо, да предоставяме лесни за изпълнение решения и да пестим време и непредвидени разходи на всички, които ни се доверят.