Календар на мероприятията

Изготвяне на годишен календар със задължителни и нормативно регламентирани за изпълнение мероприятия.  

За услугата

Разгледайте и другите ни услуги

За работодатели

Едно изречение за това което предлагаме за работодателите.

За служители

Едно изречение за това което предлагаме за работещите.