Аутсорсинг и администриране на услугата "Управление на човешки ресурси"

Администриране на трудови правоотношения, проверка и актуализация на трудови досиета, актуализиране на трудови договори, нормативни изисквания, разрешаване на казуси, изготвяне и оптимизиране на вътрешно фирмени документи и процеси, регламентиращи работните процеси, одит „Човешки ресурси“, включване на клаузи и текстове, защитаващи интересите на работодателя. 

За услугата

Разгледайте и другите ни услуги

За работодатели

Едно изречение за това което предлагаме за работодателите.

За служители

Едно изречение за това което предлагаме за работещите.