Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Изготвяне на инструкции, правила, програми, заповеди в съответствие с нормативната уредба, провеждане на инструктажи. 

За услугата

Разгледайте и другите ни услуги

За работодатели

Едно изречение за това което предлагаме за работодателите.

За служители

Едно изречение за това което предлагаме за работещите.