Помощ след съкращаване (уволнение)

Бъдете подготвени ако Ви се случи и се възползвайте от правата си. 

За услугата

Разгледайте и другите ни услуги

За работодатели

Едно изречение за това което предлагаме за работодателите.

За служители

Едно изречение за това което предлагаме за работещите.